E- Ticaret Sitesi Teklif Kayıt Formu

e-Ticarete Başlamak İçin Formu Doldurun

Çevri̇mi̇çi̇ Reklam
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Çevrimİçi Reklam
Çevrimİçi Reklam

Bu kapsamda çalışmanın amacı çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamalarını incelemek ve tüketicinin bu reklama ilişkin bilgi düzeyleri, farkındalıkları ve algılamalarını ortaya çıkarmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle reklamcılığın toplumsal değişimlerle birlikte yaşadığı dönüşümler ve dijimodernizm kuramı çerçevesinde dijitalleşen yaşam bağlamında dijital reklam iletişiminin doğası ve çevrim içi davranışsal reklamların nasıl şekillendiği açıklanmıştır.


Bununla birlikte, ilgili hukuki çerçeveler incelenmiş ve çevrim içi davranışsal reklamın farklıyönleri tartışılmıştır.

Çalışmanın uygulama bölümünde, çevrim içi tüketicinin bu reklama ilişkin düşüncelerini ortaya koymak ve genel durumu belirleyebilmek için öncelikle nicel analiz tercih edilmiştir.

Ardından genel içinden elde edilen özel çıkarımlarla karşılaştırma yapabilmek, nicel bulguları açıklamak ve çevrim içi tüketicinin düşüncelerini anlayabilmek için nitel analiz tercih edilerek karma yöntem kullanılmıştır. Uygulanan karma yöntem ile tüketicilerin çevrim içi davranışsal reklama dair teknik, hukuki ve kişisel kullanıma ait bilgi düzeylerinin düşük olduğu; ancak bu reklamın internetteki tercihlerine dayalı olarak geldiğinin farkında oldukları ve çeşitli tereddütleri olmasına rağmen bu reklamları kullandıkları ve satın alma davranışı gerçekleştirdikleri sonucuna varılmaktadır.

Bu bağlamda nicel bulgular ile nitel bulguların birbirini desteklediği görülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Dijital Reklam, Çevrim İçi Davranışsal Reklam, Kişiselleştirilmiş Reklam,
Hedefleme, Çevrim İçi Tüketici.


Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın
G-366HFTGPRG